Patronaty 2014

Patronaty 2014

24 listopada 2014

„Komiksy Ekonomiczne” – Edukacja ekonomiczna poprzez komiksy i specjalnie do nich opracowane scenariusze lekcji (drugi etap)

W lipcu 2014 r. ogłoszono szóstą edycję konkursu na komiks o tematyce ekonomicznej. Konkurs był pierwszym etapem innowacyjnego projektu poświęconego edukacji ekonomicznej. W ramach drugiego etapu nauczyciele z całej Polski otrzymają scenariusze lekcji opracowane z wykorzystaniem wybranych komiksów.

12 listopada 2014

Konferencja i Targi „Edu IT. Nowe technologie w edukacji”

Celem konferencji jest przedstawienie najnowszych tendencji edukacyjnych z wykorzystaniem IT oraz prezentacja zaplanowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej rozwiązań dotyczących wprowadzenia e-booków, a co za tym idzie, wskazanie konieczności dostosowania zarówno systemu kształcenia jak infrastruktury szkolnej do wymogów szkoły w XXI wieku.

29 października 2014

VIII Kongres Prawa Oświatowego

Celem kongresu jest uświadomienie jego uczestnikom aktualnych i przyszłościowych prawnych oraz organizacyjnych problemów, przed którymi stoją placówki, którymi zarządzają. W jego trakcie zostaną przedstawione praktyczne sposoby radzenia sobie w trudnych lub niejasnych sytuacjach prawnych. Umożliwi to również stworzenie platformy bezpośredniej wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnikami i ekspertami.

16 października 2014

VIII Kongres Pedagogów i Psychologów Szkolnych pt. „Wsparcie ucznia sprawiającego kłopoty wychowawcze”

Uczestnicy kongresu zdobędą nową wiedzę zarówno w zakresie aktualnych priorytetów MEN (prawa i obowiązki nauczyciela w sytuacji agresji ucznia, profilaktyka agresji i przemocy w szkole, przeciwdziałanie elektronicznej agresji wśród dzieci i młodzieży), jak i narzędzie pracy z uczniami objętymi opieką pedagoga i psychologa szkolnego.

14 października 2014

XXIV Krajowa Konferencja Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki pod hasłem Matematyka na czasie

Głównym celem przedsięwzięcia jest integracja środowiska nauczycieli matematyki oraz prowadzenie w tym środowisku działalności szkoleniowej . Tematyka konferencji wiąże się z najnowszymi tendencjami w nauczaniu matematyki i reformą oświaty aktualnie realizowaną w Polsce. Podczas konferencji odbywają się warsztaty matematyczne , wykłady i dyskusje na wybrane tematy.

18 września 2014

„Żyj smacznie i zdrowo”

15 września rozpoczęła się V edycja programu edukacyjnego „Żyj smacznie i zdrowo” marki WINIARY we współpracy z Federacją Polskich Banków Żywności. Patronem honorowym programu został Rzecznik Praw Dziecka, a patronatami objęli: Ministerstwo Sportu i Turystyki, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Polskie Towarzystwo Nauk Żywieniowych, Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW oraz Fundacja Klubu Szefów Kuchni.

3 września 2014

Konferencja „Innowacyjne Oddziaływania Resocjalizacyjne drogowskazem życiowym dla młodzieży nieprzystosowanej społecznie”

Konferencja jest podsumowaniem trzyletniej realizacji projektu innowacyjnego pn. Drogowskaz życiowy oraz okazją do zaprezentowania stworzonych, w ramach jego realizacji, innowacyjnych oddziaływań resocjalizacyjnych dla jednostek nieprzystosowanych społecznie przebywających w MOS, MOW i ZP.

Idź do góry