Wydział Edukacji dla Rynku Pracy

Wydział Edukacji dla Rynku Pracy

8 stycznia 2018

Nowy atrakcyjne zawód – monter stolarki budowlanej

Od września 2018 r. oferta kształcenia zawodowego rozszerza się o nowy atrakcyjny na rynku pracy zawód – monter stolarki budowlanej.

We wrześniu i październiku 2017 r. w Wydziale Edukacji dla Rynku Pracy Ośrodka Rozwoju Edukacji powołano zespół ekspertów, który opracował projekt podstawy programowej kształcenia dla nowego zawodu monter stolarki budowlanej (symbol cyfrowy 712906). Wprowadzenie tego zawodu do oferty edukacyjnej i klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego[i] jest odpowiedzią na zapotrzebowanie na rynku pracy branży budowlanej na wysoko wykwalifikowanych pracowników zajmujących się m.in. montażem okien i drzwi balkonowych, bram, osłon okiennych i drzwiowych, a także montażem schodów modułowych.

Zawód monter stolarki budowlanej jest zawodem jednokwalifikacyjnym. Nadano mu poziom III Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK), a kwalifikacja BD.33. Wykonywanie robót związanych z montażem stolarki budowlanej została przypisana do poziomu 3 PRK.

Zawód monter stolarki budowlanej będzie kształcony w trzyletniej branżowej szkole I stopnia od roku szkolnego 2018/2019. Możliwa też będzie nauka kwalifikacji BD.33. Wykonywanie robót związanych z montażem stolarki budowlanej na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.

Podczas wszystkich etapów opracowania podstawy uczestniczyli przedstawiciele pracodawców (firma FAKRO) oraz Związku Producentów, Dostawców i Dystrybutorów „Polskie Okna i Drzwi”.

 

[i] Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz.U z 2017 r. poz.2356).

16 listopada 2017

VI Ogólnopolski Konkurs „Normalizacja i ja”

Zapraszamy uczniów i nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych (ponadpodstawowych) wszystkich typów do udziału w Ogólnopolskim Konkursie „Normalizacja i ja”. W tym roku, podobnie jak w roku ubiegłym proponujemy trzy kategorie wyrazu dla uczniów: komiks, film i esej, a dla nauczycieli scenariusz lekcji obejmujący obszar tematyczny zawarty w tytule Konkursu.

Czytaj więcej

25 maja 2017

Raport z ankiety „Ważne decyzje – wybór szkoły”

Do zaplanowania działań marketingowych szkoły i placówki oświatowej oraz podejmowania optymalnych decyzji w tym zakresie niezbędne jest poznanie zasad funkcjonowania rynku edukacyjnego. Należy kierować się tutaj głównie informacjami z „przyszłości”, czyli wiarygodnymi prognozami – trendami. W Wydziale Edukacji dla Rynku Pracy przeprowadzono próbę badania rynku edukacyjnego dotyczącą decyzji uczniów podejmowanych przy wyborze szkoły ponadgimnazjalnej.

(więcej…)

19 kwietnia 2017

7 lat sieci wsparcia i współpracy NAUKA ZAWODU

Sieć wsparcia i współpracy NAUKA ZAWODU powstała 19 kwietnia 2010 r. w KOWEZiU. Skupia obecnie ponad półtora tysiąca uczestników z terenu całego kraju, którzy są jednocześnie współtwórcami i odbiorcami tej wirtualnej sieci wsparcia. Od 1 lipca 2016 sieć funkcjonuje w Wydziale Edukacji dla Ryku Pracy Ośrodka Rozwoju Edukacji.

(więcej…)

28 marca 2017

VI Ogólnopolska Konferencja „Normalizacja w Szkole”

15 marca 2017 r. w Warszawie odbyła się VI Ogólnopolska Konferencja „Normalizacja w Szkole”, zorganizowana przez Polski Komitet Normalizacyjny oraz Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów. Konferencja została objęta patronatem Ministra Edukacji Narodowej oraz Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie.

(więcej…)

9 marca 2017

Seminaria „Dokumentacja programowa w kształceniu zawodowym”

7 marca 2017 r. Wydział Edukacji dla Rynku Pracy przeprowadził seminaria dla uczestników konferencji dla pracowników systemu doskonalenia w zakresie kształcenia zawodowego:

  • „Dokumentacja programowa w kształceniu zawodowym. Podstawa programowa kształcenia w zawodach”,
  • „Dokumentacja programowa w kształceniu zawodowym. Program nauczania dla zawodu”.

(więcej…)

23 lutego 2017

VI Ogólnopolska Konferencja „Normalizacja w Szkole”

Zapraszamy dyrektorów placówek oświatowych, nauczycieli oraz pracowników organów prowadzących i organów sprawujących nadzór pedagogiczny do udziału w VI Ogólnopolskiej Konferencji „Normalizacja w Szkole”. Temat wiodący: „Normy gwarantem bezpieczeństwa produktów i systemów”. Organizatorami konferencji są Polski Komitet Normalizacyjny (PKN) oraz Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów (OEIiZK) w Warszawie. Ośrodek Rozwoju Edukacji jest patronem honorowym konferencji.

(więcej…)

11 stycznia 2017

Szkolenie: Marketing szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe i ustawiczne

Wydział Edukacji dla Rynku Pracy ogłasza rekrutację na bezpłatny kurs „Marketing szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe i ustawiczne”, realizowany w formie blended. Zajęcia on-line będą odbywały się na Platformie Edukacyjnej a stacjonarne w centrum szkoleniowym ORE w Sulejówku. Szkolenie prowadzi Bogdan Kruszakin (22) 3453735.
Chętnych zapraszamy  do zapisu na szkolenie.

(więcej…)

10 stycznia 2017

V Ogólnopolski Konkurs „Normalizacja i ja”

Zapraszamy uczniów i nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych wszystkich typów do udziału w V Ogólnopolskim Konkursie „Normalizacja i ja”. Temat tegorocznej edycji konkursu: „Normy gwarantem bezpieczeństwa produktów”. Organizatorem jest Polski Komitet Normalizacyjny.

(więcej…)

10 stycznia 2017

Opracowanie suplementów Europass

W grudniu 2016 w Wydziale Edukacji dla Rynku Pracy Ośrodka Rozwoju Edukacji opracowano suplementy Europass w języku polskim i języku angielskim do dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe dla zawodów wprowadzonych do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.

(więcej…)

Idź do góry