Zarządzanie oświatą w samorządach – Aktualności

Zarządzanie oświatą w samorządach – Aktualności

5 września 2017

Algorytm podziału części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2018 – spotkanie warsztatowe dla samorządowców

Zgodnie z obecnie obowiązującym systemem finansowania edukacji, środki na prowadzenie szkół samorządy otrzymują w subwencji oświatowej ogólnej, której wysokość, co roku jest ustalana w ustawie budżetowej (w 2017 r. wynosi 41,5 mld zł). Środki z subwencji dzielone są między poszczególne samorządy na podstawie tzw. algorytmu podziału część oświatowej subwencji ogólnej, opisywanego co roku w rozporządzeniu […]

31 sierpnia 2017

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych a zmiany w oświacie – warsztaty dla samorządowców

Serdecznie zapraszamy samorządowców na 2-dniowe zajęcia warsztatowe poświęcone przygotowaniu corocznej informacji o stanie realizacji zadań oświatowych oraz wykorzystaniu jej do podejmowania decyzji zarządczych w obszarze oświaty. Warsztaty odbędą się w Centrum Szkoleniowym ORE w Sulejówku dniach 9-10 września 2017 r.

18 sierpnia 2017

Finansowanie zadań oświatowych – podsumowanie spotkań

W związku z pracami przygotowawczymi prowadzonymi przez MEN dotyczącymi projektu nowej ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, w ramach projektu zorganizowane zostały 3 spotkania dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego z całej Polski, zainteresowanych projektowanymi zmianami. Spotkania odbyły się w Centrum Szkoleniowym Ośrodka Rozwoju Edukacji w Sulejówku w następujących terminach: 19–20 kwietnia, 15–16 maja i 21–22 czerwca […]

2 czerwca 2017

Poszukujemy autorów opisów dobrych praktyk

Zapraszamy do zgłaszania dobrych praktyk w zakresie wspomagania szkół w rozwoju kluczowych kompetencji uczniów. Naszym celem jest gromadzenie i upowszechnianie przykładów skutecznych działań prowadzonych przez pracowników placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych, bibliotek pedagogicznych oraz trenerów oświaty. Zachęcamy osoby wspomagające szkoły i przedszkola do dzielenia się rozwiązaniami, które sprawdziły się w pracy. Najbliższy termin składania ofert – do 30 września!

1 czerwca 2017

Konkurs POWER na szkolenie i doradztwo dla przedstawicieli JST – nabór wniosków

Informujemy, że Ministerstwo Edukacji Narodowej Instytucja Pośrednicząca Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój ( PO WER) w dniu 30 kwietnia 2017r. ogłosiło konkurs na szkolenia i doradztwo dla kadry kierowniczej systemu oświaty (w tym kadry JST) pod kątem kształtowania umiejętności przywódczych potrzebnych w procesie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy (ICT, […]

23 marca 2017

Finansowanie zadań oświatowych – propozycje zmian. Spotkania dla samorządowców

Jednostki samorządu terytorialnego sprawują nadzór nad działalnością szkół i placówek w zakresie spraw finansowych i administracyjnych. Aktualnie w Ministerstwie Edukacji Narodowej trwają prace nad wstępnymi założeniami nowego modelu podziału kwoty podstawowej subwencji oświatowej oraz koncepcji finansowania zadań oświatowych.

6 marca 2017

Wyniki naboru samorządów do pilotażu

Z przyjemnością informujemy, że do uczestnictwa w pilotażu (szkolenia i doradztwo) zakwalifikowały się 33 jednostki samorządu terytorialnego (JST). Poniżej lista z podziałem na grupy. Gratulujemy i życzymy owocnej pracy! W ciągu najbliższych dwóch tygodni skontaktujemy się z zakwalifikowanymi JST w celu przekazania wszystkich informacji organizacyjnych związanych z przebiegiem pilotażu.

6 lutego 2017

Konsultacje programów szkoleniowo-doradczych z samorządowcami

W grudniu 2016 r. zakończyły się prace nad programami szkoleniowo-doradczymi dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego (JST). Ich autorami byli eksperci wyłonieni w trybie otwartego konkursu. Przygotowane programy zostały przekazane Związkowi Miast Polskich. Konsultacje programów przebiegały w następujących terminach: 12–13 stycznia 2017 r. w Koziegłowach: Wiejska Grupa Wymiany Doświadczeń, 19–20 stycznia 2017 r. w Kutnie: Miejska […]

2 lutego 2017

Nabór samorządów do pilotażu (szkolenia i doradztwo)

Zapraszamy jednostki samorządu terytorialnego (JST) do uczestnictwa w pilotażu, którego celem jest weryfikacja opracowanych w ramach projektu programów szkoleniowo-doradczych dla samorządowców. Pilotaż realizowany będzie w formie szkoleń oraz doradztwa adresowanych do 2–4-osobowych zespołów delegowanych przez JST. Szkolenia mają przyczynić się do wypracowania strategicznych rozwiązań, które po zakończeniu pilotażu zostaną wdrożone do praktyki samorządowej.

Idź do góry