Wspomaganie szkół w rozwoju – Aktualności

Wspomaganie szkół w rozwoju – Aktualności

20 grudnia 2016

Ostatnie wolne miejsca w sieciach!

Zamknęliśmy formularze rekrutacyjne, ale nie zablokowaliśmy naboru do Ogólnopolskich Sieci Współpracy. Do końca stycznia istnieje możliwość dołączenia do niektórych sieci (listę sieci i nazwiska koordynatorów znajdują się w dalszej części informacji). Z uwagi ograniczoną pulę miejsc, zapisy prowadzone będą bezpośrednio u koordynatorów. 

23 listopada 2016

Poszukujemy autorów materiałów służących wspomaganiu szkół

Ośrodek Rozwoju Edukacji poszukuje autorów do opracowania materiałów pomocniczych, służących wspomaganiu szkół w rozwoju  kompetencji kluczowych uczniów. UWAGA!Informujemy, że zamówienie zostało unieważnione. Powodem unieważnienia jest błąd rachunkowy w punktacji w kryterium „Doświadczenie”. Ogłoszenie zostało opublikowane ponownie. Nowy termin zgłoszenia upływa 14.12.2016 r.

21 listopada 2016

Dołącz do ogólnopolskich sieci współpracy i samokształcenia

Zapraszamy pracowników placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych, bibliotek pedagogicznych oraz trenerów do udziału w ogólnopolskich sieciach współpracy i samokształcenia. Celem spotkań jest przygotowanie pracowników systemu edukacji do wspomagania szkół i placówek oświatowych w zakresie kształcenia kompetencji kluczowych uczniów. UWAGA! W niektórych sieciach są jeszcze wolne miejsca. W związku z tym nabór pozostawiamy otwarty do momentu zapełnienia się grup, nie dłużej […]

31 października 2016

Jak wspomagać szkoły w rozwoju kompetencji kluczowych uczniów?

Na to pytanie szukali odpowiedzi uczestnicy szkolenia, które odbyło się w ramach projektu “Zwiększenie skuteczności działań pracowników systemu wspomagania szkół …“. Od lipca do października ponad 200 pracowników placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych, bibliotek pedagogicznych oraz trenerów w czasie spotkań stacjonarnych i zajęć e-learningowych zgłębiało temat związany z kompetencjami kluczowymi uczniów. 

4 października 2016

Konsultacje społeczne programów szkoleń – wspomaganie szkół w rozwoju kompetencji kluczowych uczniów

Informujemy, że w związku z realizacją przez Ośrodek Rozwoju Edukacji projektu pt. Zwiększenie skuteczności działań pracowników systemu wspomagania i trenerów w zakresie kształcenia u uczniów kompetencji kluczowych, eksperci opracowali 20 ramowych programów szkoleń dla pracowników placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych, bibliotek pedagogicznych oraz trenerów w zakresie wspomagania szkół w rozwoju kompetencji kluczowych uczniów.

1 lipca 2016

Szkolenie pt. Jak wspomagać szkoły w zakresie kształcenia kompetencji kluczowych uczniów?

Rekrutacja na szkolenie została zakończona. Szkolenie jest adresowane do pracowników placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych, bibliotek pedagogicznych oraz doradców metodycznych. Uczestnikami szkolenia są osoby, które w czerwcu otrzymały potwierdzenie zakwalifikowania wraz z dodatkowymi informacjami organizacyjnymi. Zajęcia organizowane będą w formule blended learning. 4 lipca, o godzinie 17:00 rusza kurs e-learningowy. Więcej informacji o szkoleniu pt. Jak […]

1 czerwca 2016

Poszukujemy 10 trenerów do przeprowadzenia szkolenia

Ośrodek Rozwoju Edukacji poszukuje 10 trenerów do prowadzenia szkolenia, dotyczącego wspomagania szkół w rozwoju kompetencji kluczowych uczniów, adresowanego do pracowników placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych, bibliotek pedagogicznych oraz trenerów oświaty.  UWAGA! Termin składania ofert przedłużony do 12.06.2016 r.

5 maja 2016

Poszukujemy ekspertów do opracowania 20 ramowych programów szkoleń z zakresu rozwijania kompetencji kluczowych uczniów

Ośrodek Rozwoju Edukacji poszukuje ekspertów, którzy opracują 20 ramowych programów szkoleń oraz przeprowadzą zajęcia dla pracowników placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych, bibliotek pedagogicznych oraz trenerów oświaty. Tematyka szkoleń dotyczy kształcenia wybranych kompetencji kluczowych uczniów. 

27 kwietnia 2016

Wspomaganie szkół w rozwoju kompetencji kluczowych uczniów − projekt PO WER

Informujemy, że zgodnie z Decyzją Ministra Edukacji Narodowej, Ośrodek Rozwoju Edukacji rozpoczyna realizację projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pt. Zwiększenie skuteczności działań pracowników systemu wspomagania i trenerów w zakresie kształcenia u uczniów kompetencji kluczowych. Projekt będzie realizowany od kwietnia 2016 do lutego 2018 roku.  Jego celem jest poprawa funkcjonowania systemu wspomagania szkół w zakresie kompetencji […]

Idź do góry