Wspomaganie szkół w rozwoju – Aktualności

Wspomaganie szkół w rozwoju – Aktualności

7 kwietnia 2017

Poszukujemy dwóch ekspertów z zakresu tematyki związanej z procesowym wspomaganiem szkół i przedszkoli

Zajęcia adresowane będą do uczestników ogólnopolskich sieci współpracy i samokształcenia (pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych, placówek doskonalenia nauczycieli, bibliotek pedagogicznych, doradców metodycznych i trenerów oświaty) moderowanych przez pracowników ORE. Będą prowadzone w formie konsultacji grupowych (20 godzin stacjonarnych i 30 godzin online), aktywnymi metodami pracy. Wybór tematów oraz czas trwania zajęć będzie wynikać ze zdiagnozowanych potrzeb uczestników […]

27 marca 2017

Poszukujemy ekspertów do opracowania systemu walidacji i certyfikacji osób prowadzących szkolenia dla pracowników systemu oświaty i działania rozwojowe skierowane do szkół i przedszkoli

Ośrodek Rozwoju Edukacji poszukuje 4 ekspertów do zespołu, który opracuje system walidacji i certyfikacji osób prowadzących szkolenia dla pracowników systemu oświaty i działania rozwojowe skierowane do szkół i przedszkoli Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 2 kwietnia 2017. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie szczegółowej koncepcji systemu walidacji i certyfikacji dla osób prowadzących szkolenia pracowników systemu oświaty i działania […]

20 lutego 2017

Trwają prace sieci – dołącz do nas!

W styczniu rozpoczęły pracę ogólnopolskie sieci współpracy i samokształcenia. W 12 tematycznych sieciach uczestniczy blisko 300 pracowników odpowiedzialnych za wspomaganie szkół. Wymieniają się doświadczeniami, wspólnie poszukują nowych rozwiązań, doskonalą swój warsztat pracy w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów. Osoby zainteresowane dołączeniem do grona uczestników prosimy o kontakt z koordynatorem danej sieci.

16 lutego 2017

Zgłoś dobre praktyki z zakresu wspomagania szkół

Zapraszamy do zgłaszania dobrych praktyk w zakresie wspomagania szkół w rozwoju kompetencji kluczowych uczniów. Naszym celem jest gromadzenie i upowszechnianie przykładów skutecznych działań prowadzonych przez pracowników placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych, bibliotek pedagogicznych oraz trenerów oświaty. Zachęcamy osoby wspomagające szkoły i przedszkola do dzielenia się rozwiązaniami, które sprawdziły się w pracy.

10 lutego 2017

Poszukujemy autorów materiałów służących wspomaganiu szkół

Ośrodek Rozwoju Edukacji poszukuje autorów do opracowania materiałów pomocniczych, służących wspomaganiu szkół w rozwoju kluczowych kompetencji uczniów. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie zestawów materiałów pomocniczych dotyczących tematu: Wspomaganie przedszkoli w rozwoju kompetencji kluczowych dzieci. Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie dokumentów (w tym formularza aplikacyjnego –Załącznik nr 3 – dostępnego w wersji Word) i przesłanie kompletnej dokumentacji […]

26 stycznia 2017

Poszukujemy redaktorów merytorycznych

Ośrodek Rozwoju Edukacji poszukuje redaktorów merytorycznych materiałów szkoleniowych, służących wspomaganiu szkół w rozwoju kompetencji kluczowych uczniów (matematyczno-przyrodniczych, porozumiewanie się w językach obcych, umiejętności uczenia się, informatycznych oraz kształtowania postaw – innowacyjności, kreatywności i pracy zespołowej). Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 2 lutego 2017

21 stycznia 2017

Zapraszamy do nowych sieci

Zapraszamy pracowników placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych, bibliotek pedagogicznych oraz trenerów do udziału w dwóch nowych ogólnopolskich sieciach współpracy i samokształcenia. Celem spotkań jest przygotowanie pracowników systemu edukacji do wspomagania szkół i placówek oświatowych w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych uczniów. Uwaga! Do dnia 14 lutego wydłużony został termin naboru do ogólnopolskiej sieci współpracy i samokształcenia pn. „Wspomaganie […]

20 stycznia 2017

Szkoły i przedszkola rozwijają kompetencje kluczowe dzieci i młodzieży

W roku 2016 ponad 200 nauczycieli konsultantów, specjalistów, doradców metodycznych i trenerów wzięło udział w szkoleniu „Jak wspomagać szkoły w rozwijaniu kompetencji kluczowych uczniów?” W efekcie ich działań w obecnym roku szkolnym ponad 300 placówek oświatowych zostało objętych wspomaganiem w obszarach związanych z rozwojem kompetencji kluczowych. W załączeniu publikujemy listę szkół i przedszkoli, które uczestniczą […]

Idź do góry