Wspomaganie szkół w rozwoju – Aktualności

Wspomaganie szkół w rozwoju – Aktualności

25 października 2017

Spotkanie konsultacyjne „Kwalifikacje, walidacja, certyfikacja – czyli jak zapewnić jakość systemu doskonalenia nauczycieli”

Ośrodek Rozwoju Edukacji rozpoczął nabór uczestników zainteresowanych udziałem w pilotażowym sprawdzeniu systemu walidacji i certyfikacji trenerów oświaty. Spotkania są skierowane do pracowników systemu (placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych, bibliotek pedagogicznych, doradców metodycznych), a także innych osób zajmujących się pracą trenerską w obszarze edukacji. Serdecznie zapraszamy. Więcej informacji oraz dostęp do formularza rejestracyjnego.

18 października 2017

Poszukujemy autorów

“TERMIN NABORU OFERT WYDŁUŻONY DO 25 PAŹDZIERNIKA!”  Ośrodek Rozwoju Edukacji poszukuje autorów do opracowania materiałów pomocniczych, służących walidacji i certyfikacji osób odpowiedzialnych za szkolenia pracowników systemu oświaty i działania rozwojowe skierowane do szkół i przedszkoli. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 23 października 2017 r. Szczegóły na stronie BIP ORE.

19 września 2017

Zapraszamy na spotkanie międzysieciowe!

W terminie 2–4 października 2017 r. odbędzie się międzysieciowe spotkanie uczestników ogólnopolskich sieci współpracy i samokształcenia „Jak wspomagać szkoły w kształtowaniu kompetencji kluczowych uczniów? Rola osoby wspomagającej w zmieniającym się systemie edukacji”. Celem spotkania będzie przybliżenie zmian zachodzących w systemie edukacji dotyczących diagnozy funkcjonalnej i programów wychowawczo-profilaktycznych.

28 sierpnia 2017

Ogłoszenie o konkursie – MEN

Szanowni Państwo, Na stronie internetowej POWER MEN pojawiła się informacja związana z ogłoszeniem przez Instytucję Pośredniczącąkonkursu  w ramach Działania 2.10 Szkolenie i doradztwo dla pracowników systemu wspomagania pracy szkoły oraz trenerów z zakresu kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy, nauczania eksperymentalnego, właściwych postaw oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia (Wspomaganie II). Zachęcamy […]

2 czerwca 2017

Poszukujemy autorów opisów dobrych praktyk

Zapraszamy do zgłaszania dobrych praktyk w zakresie wspomagania szkół w rozwoju kluczowych kompetencji uczniów. Naszym celem jest gromadzenie i upowszechnianie przykładów skutecznych działań prowadzonych przez pracowników placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych, bibliotek pedagogicznych oraz trenerów oświaty. Zachęcamy osoby wspomagające szkoły i przedszkola do dzielenia się rozwiązaniami, które sprawdziły się w pracy. Najbliższy termin składania ofert – do 30 września!

Idź do góry