Szkoła ćwiczeń – Aktualności

Szkoła ćwiczeń – Aktualności

1 marca 2017

Pilotaż szkoły ćwiczeń – spotkanie dla województwa mazowieckiego

28 lutego odbyło się spotkanie dla przedstawicieli szkół i placówek zainteresowanych udziałem w pilotażu szkół ćwiczeń, który planowany jest w roku szkolnym 2017/2018 na terenie województwa mazowieckiego. W spotkaniu uczestniczyła Aurelia Michałowska – Mazowiecki Kurator Oświaty i pracownicy Kuratorium Oświaty w Warszawie, a także nauczyciele i dyrektorzy szkół, pracownicy placówek wspierających pracę szkół, przedstawiciele organów […]

10 lutego 2017

Pilotaż szkoły ćwiczeń w województwie mazowieckim – spotkanie informacyjno-konsultacyjne

Zapraszamy do udziału w spotkaniu informacyjno-konsultacyjnym w ramach projektu „Wspieranie tworzenia szkół ćwiczeń”, które odbędzie się 28 lutego 2017 w Warszawie. Podczas spotkania, oprócz opracowanej koncepcji szkoły ćwiczeń, zostaną zaprezentowane założenia organizacyjne pilotażu, który będzie prowadzony w roku szkolnym 2017/2018 w 11 szkołach w województwie mazowieckim. Ważnym punktem programu będzie również omówienie kryteriów wyboru szkoły na szkołę ćwiczeń […]

31 stycznia 2017

Konkurs! Zostań autorem materiałów dla nauczycieli przedmiotów przyrodniczych

Ogłaszamy konkurs na opracowanie koncepcji (opisu) 10 zestawów materiałów dla nauczycieli przedmiotów przyrodniczych. Wybrana w konkursie koncepcja będzie podstawą do przygotowania materiałów metodycznych dla nauczycieli. Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się na stronie www.bip.ore.edu.pl. Serdecznie zapraszamy do udziału.

20 stycznia 2017

Zielone światło dla szkół ćwiczeń – wyniki konsultacji społecznych

15 stycznia zakończyliśmy konsultacje społeczne, których celem było zebranie uwag do opracowanego modelu szkoły ćwiczeń.  Z przekazanych opinii wynika, że zaproponowana koncepcja szkoły ćwiczeń jako ważnego elementu łączącego system kształcenia oraz doskonalenia nauczycieli jest rozwiązaniem sprzyjającym podnoszeniu jakości pracy szkoły.

2 stycznia 2017

Konkurs na opracowanie koncepcji 10 zestawów materiałów dla nauczycieli języka angielskiego

Ogłaszamy konkurs na  opracowanie koncepcji  (opisu) 10 zestawów materiałów dla nauczycieli języka angielskiego. Wybrana w konkursie koncepcja będzie podstawą do przygotowania materiałów metodycznych dla nauczycieli, które będę ich wspierać w rozwijaniu u uczniów kompetencji kluczowych, z uwzględnieniem nauczania eksperymentalnego, kształtowania właściwych postaw (kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej), wykorzystania metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia w obszarze nauczania […]

30 grudnia 2016

Koncepcja szkoły ćwiczeń – do 15 stycznia 2017 r. trwają konsultacje społeczne  

Przedstawiamy materiały wypracowane w ramach projektu „Wspieranie tworzenia szkół ćwiczeń”: Model szkoły ćwiczeń, Zasady współpracy, Kryteria wyboru szkoły na szkołę ćwiczeń. Opracowane treści uwzględniają wytyczne i założenia projektu koncepcyjnego realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji, rekomendacje zespołu ekspertów oraz uwagi zebrane podczas spotkań informacyjno-konsultacyjnych. Do 15 stycznia 2017 r. aktywny będzie formularz online, za […]

Idź do góry