Szkoła ćwiczeń – Aktualności

Szkoła ćwiczeń – Aktualności

30 października 2017

Nauczyciel szkoły ćwiczeń: kompetencje, wyzwania, działania! Spotkanie informacyjno-konsultacyjne 16–17 listopada 2017

Od 1 września w 15 szkołach województwa mazowieckiego realizowany jest pilotaż szkoły ćwiczeń. Dyrektorzy i nauczyciele, we współpracy z pracownikami placówek doskonalenia nauczycieli, bibliotek pedagogicznych, bibliotek pedagogicznych i poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz szkół wyższych, realizują różnorodne działania w zakresie wdrażania do praktyki szkolnej form i metod pracy szkoły ćwiczeń określonych w Modelu szkoły ćwiczeń.

20 października 2017

Poszukujemy recenzenta 10 zestawów materiałów dla nauczycieli matematyki

Poszukujemy recenzenta 10 zestawów materiałów dla nauczycieli matematyki Zapraszamy do zapoznania się z opisem przedmiotu zamówienia, wymaganiami stawianymi kandydatom oraz do przesłania formularza aplikacyjnego. Na Państwa zgłoszenia czekamy do 26 października 2017 r. Wypełniony formularz aplikacyjny prosimy przesłać na adres szkolacwiczen@ore.edu.pl. Czytaj więcej  

19 października 2017

Zostań ekspertem merytorycznym sieci!

Ośrodek Rozwoju Edukacji w ramach realizacji projektu „Wspieranie tworzenia szkół ćwiczeń”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, ogłasza otwarty nabór, którego celem jest wyłonienie 4 ekspertów merytorycznych sieci współpracy i samokształcenia. Szczegóły dotyczące udziału w tym postępowaniu w BIP ORE.

2 października 2017

Ogłoszenie o zakupie materiałów promocyjnych wraz z dostawą

Ośrodek Rozwoju Edukacji – beneficjent projektu „Wspieranie tworzenia szkół ćwiczeń”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach II Osi Priorytetowej: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.10 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014–2020 – poszukuje wykonawcy materiałów promocyjnych wraz z dostawą. Ofertę należy złożyć na formularzu – załącznik […]

21 września 2017

Zostań koordynatorem sieci

Ośrodek Rozwoju Edukacji w ramach realizacji projektu „Wspieranie tworzenia szkół ćwiczeń”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, ogłasza otwarty nabór, którego celem jest wyłonienie 4 koordynatorów sieci współpracy i samokształcenia. Szczegóły dotyczące udziału w tym postępowaniu w BIP ORE.

20 września 2017

Ośrodek Rozwoju Edukacji – beneficjent projektu „Wspieranie tworzenia szkół ćwiczeń” – poszukuje wykonawcy materiałów promocyjnych wraz z dostawą

Ośrodek Rozwoju Edukacji – beneficjent projektu „Wspieranie tworzenia szkół ćwiczeń”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach II Osi Priorytetowej: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.10 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014–2020 – poszukuje wykonawcy materiałów promocyjnych wraz z dostawą. Szczegóły na stronie BIP

20 września 2017

Zostań recenzentem zestawów materiałów dla nauczycieli informatyki

Poszukujemy recenzenta 10 zestawów materiałów dla nauczycieli informatyki. Zapraszamy do zapoznania się z opisem przedmiotu zamówienia, wymaganiami stawianymi kandydatom oraz przesłania Formularza aplikacyjnego na stronie BIP Na Państwa zgłoszenia czekamy do 27 września 2017 r. Wypełniony formularz aplikacyjny prosimy przesłać na adres szkolacwiczen@ore.edu.pl.  

Idź do góry