Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego – Aktualności

Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego – Aktualności

16 lutego 2017

Rekrutacja uzupełniająca przedstawicieli partnerów społecznych – plany i programy nauczania

Poszukujemy przedstawicieli partnerów społecznych reprezentatywnych do prac związanych z opracowaniem rekomendacji do planów i programów nauczania. Postępowanie dotyczy następujących grup zawodów: diagnostyka i mechanika pojazdowa, elektronika, elektryka, fotografia, hutnictwo i metalurgia, informatyka, infrastruktura kolejowa, logistyka, mechanizacja rolnictwa, mechatronika, odlewnictwo, okrętownictwo, prace budowlane, prace wykończeniowe, przemysł ceramiczny, spedycja, telekomunikacja, urządzenia sanitarne, weterynaria, włókiennictwo, drogownictwo, geodezja. Zasady […]

15 lutego 2017

Rekrutacja trenerów: projekt Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego

Poszukujemy trenerów do przeprowadzenia spotkań ze zespołami autorów i redaktorów merytorycznych opracowujących plany i programy nauczania w ramach 12 grup branżowych. Postępowanie rekrutacyjne dotyczy projektu „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego, Etap 3: Edukacja odpowiadająca potrzebom rynku pracy”. Czytaj więcej

13 lutego 2017

Podstawy programowe kształcenia w zawodach modyfikowane w 2. Etapie projektu POWER „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego”

Celem projektu Etapu 2 Kwalifikacje i zawody odpowiadające potrzebom rynku pracy” jest: modyfikacja, we współpracy z partnerami społecznymi, podstaw programowych kształcenia w zawodach oraz dostosowanie tych dokumentów do potrzeb rynku pracy, opracowanie suplementów do dyplomów i kwalifikacji, ścieżek rozwoju zawodowego, rekomendacji dotyczących planów i programów nauczania w oparciu o zmodernizowane PPKZ.

13 lutego 2017

Podstawy programowe kształcenia w zawodach modyfikowane w 3. Etapie projektu POWER „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego”

Celem etapu 3 projektu pn. Edukacja zawodowa odpowiadająca potrzebom rynku pracy jest modyfikacja we współpracy z partnerami społecznymi podstaw programowych kształcenia zawodowego dla 73 zawodów, oraz dostosowanie tych dokumentów do potrzeb rynku pracy. Zaplanowano opracowanie suplementów do dyplomów i kwalifikacji do 73 zawodów ścieżek rozwoju, rekomendacji do opracowania przykładowych programów i planów nauczania oraz opracowanie […]

27 stycznia 2017

Rekrutacja uzupełniająca przedstawicieli partnerów społecznych

Poszukujemy przedstawicieli partnerów społecznych reprezentatywnych dla zawodów do prac związanych z opracowaniem rekomendacji dotyczących zmian w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego i podstaw programowych kształcenia w zawodach w zakresie pożądanych typów szkół, umiejętności zawodowych i kwalifikacji. Zasady naboru dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej ORE.  

18 stycznia 2017

Poszukujemy przedstawiciela partnera społecznego (grupa zawodów „Technika farmaceutyczna”)

Poszukujemy przedstawiciela partnera społecznego reprezentatywnego dla wybranego zawodu w ramach grupy zawodów „Technika farmaceutyczna” do prac związanych z opracowaniem rekomendacji dotyczących zmian w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego i podstaw programowych kształcenia w zawodach w zakresie pożądanych typów szkół, umiejętności zawodowych i kwalifikacji w ramach grupy zawodów „Technika farmaceutyczna”. Rekrutacja trwa do 19 stycznia 2017 r. […]

3 stycznia 2017

Nabór na Ekspertów wiodących

Poszukujemy Ekspertów wiodących do realizacji zadań związanych z modernizacją podstaw programowych kształcenia w zawodach oraz z opracowaniem planów i programów nauczania, w ramach projektu “Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego. Etap 3. Edukacja zawodowa odpowiadająca potrzebom rynku pracy”.

30 grudnia 2016

Rekrutacja partnerów społecznych (do 9 stycznia 2017 r.)

Zapraszamy do współpracy z ORE przedstawicieli partnerów społecznych (przedstawicieli stowarzyszeń zawodowych, organizacji pracodawców, związków zawodowych, nauczycieli, metodyków kształcenia, instruktorów praktycznej nauki zawodu) w celu opracowania rekomendacji dotyczących zmian w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego oraz podstaw programowych kształcenia w zawodach w wybranych grupach zawodowych.

Idź do góry