Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego – Aktualności

Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego – Aktualności

29 listopada 2017

Zapraszamy pracodawców do udziału w VIII seminarium branżowym – 5 i 6 grudnia 2017 r.

W dniach 5−6 grudnia odbędzie się w Warszawie (Hotel Holiday Park, ul. Heroldów 1B) kolejne, ósme z cyklu dwunastu seminariów branżowych. Tym razem do udziału w konferencji zapraszamy pracodawców z branży hotelarsko-gastronomiczno-turystycznej i spożywczej. Celem seminarium jest wypracowanie konkretnych zmian w szkolnictwie branżowym w oparciu o uwagi i praktyczne wskazówki pracodawców.

28 listopada 2017

Zapraszamy pracodawców do udziału w VII seminarium branżowym – 28 i 29 listopada 2017 r.

Dziś, 28 listopada rozpoczyna się w Warszawie (Hotel Sangate, ul. 17 stycznia 32) kolejne, siódme z cyklu dwunastu seminariów branżowych. Tym razem do udziału w konferencji zapraszamy pracodawców z branży ochrony zdrowia, pomocy społecznej oraz ochrony i bezpieczeństwa osób i mienia. W spotkaniu udział weźmie wiceminister Marzena Machałek.

23 listopada 2017

Seminarium branżowe dla branży drzewno-meblarskiej i chemiczno-ceramiczno-szklarskiej

Za nami już szóste seminarium branżowe. 21 listopada w Warszawie spotkali się tym razem przedstawiciele branż drzewno-meblarskiej oraz chemiczno-ceramiczno-szklarskiej. Gośćmi seminarium byli Minister Marzena Machałek, a także przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej (MEN), Ministerstwa Rozwoju (MR), Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (CKE) i Instytutu Badań Edukacyjnych (IBE).

17 listopada 2017

Piąte seminarium branżowe dla branży rolno-hodowlanej i leśno-ogrodniczej

Piąte z 12 seminariów branżowych odbyło się w Warszawie w dniach 14–15 listopada 2017 r. W spotkaniu dla branż rolno-hodowlanej i leśno-ogrodniczej uczestniczyli Marzena Machałek – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej oraz Andrzej Konieczny – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska.

10 listopada 2017

Etap 2. Nabór na autorów uszczegółowień do efektów kształcenia PPKZ – usługa społeczna

Poszukujemy autorów, których zadaniem będzie opracowanie uszczegółowień do efektów kształcenia określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodach. Zapraszamy do składania ofert przez trzyosobowe zespoły autorów do każdego z niżej wymienionych zawodów:

9 listopada 2017

Etap 3. Nabór na autorów i recenzentów kryteriów weryfikacji określonych w PPKZ

Poszukujemy autorów oraz recenzentów kryteriów weryfikacji określonych w podstawach programowych kształcenia w zawodach (PPKZ). Szczegóły i zasady naboru dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej ORE. Postępowanie rekrutacyjne dotyczy realizacji zadania 1.: Opracowanie zmodyfikowanych PPKZ oraz suplementów do dyplomów, w ramach projektu „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego. Etap 3: Edukacja zawodowa odpowiadająca potrzebom rynku pracy”. Termin […]

8 listopada 2017

Seminarium branżowe dla branży ekonomiczno-administracyjno-biurowej oraz poligraficzno-fotograficzno-reklamowej

W dniach 6–7 listopada 2017 r. odbyło się czwarte z 12 seminariów branżowych dla branży administracyjno-ekonomiczno-biurowej oraz poligraficzno-fotograficzno-reklamowej. Seminarium rozpoczęło się wystąpieniem Marzeny Machałek – sekretarz stanu Ministerstwa Edukacji Narodowej, która przedstawiła główne założenia reformy kształcenia zawodowego i zwróciła uwagę na dużą rolę pracodawców w jego organizacji. Podkreśliła, że kształcenie zawodowe powinno być prowadzone praktycznie, […]

3 listopada 2017

Etap 3. Nabór na trenerów do prowadzenia spotkań z zespołami autorów kryteriów weryfikacji w ramach 13 grup branżowych

Poszukujemy 13 trenerów spotkań z zespołami autorów kryteriów weryfikacji w zawodach – jeden trener będzie współpracował z zespołem autorów przypisanych do jednej z 13 grup branżowych. Termin rekrutacji: zgłoszenia poprzez formularz do 20 listopada 2017 roku, do godziny 23.59. Szczegóły i zasady naboru dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej ORE. Postępowanie rekrutacyjne dotyczy realizacji projektu […]

25 października 2017

Trzecie seminarium dla branży transportowo-spedycyjno-logistycznej

W dniach 24 i 25 października br. w Warszawie odbyło się trzecie z cyklu 12 seminariów branżowych, adresowane do przedstawicieli branży transportowo-spedycyjno-logistycznej. Gościem seminarium była Anna Zalewska – Minister Edukacji Narodowej. Pani Minister w swoim wystąpieniu podkreśliła znaczenie kształcenia praktycznego w edukacji zawodowej.

Idź do góry