Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego

Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego

17 stycznia 2018

Zaproszenie do uczestnictwa w spotkaniu podsumowującym projekt „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego. Etap 1: Forum Partnerów Społecznych”

30 stycznia 2018 r. w godzinach 9–16 odbędzie się w Warszawie spotkanie podsumowujące cykl seminariów branżowych. Ich celem było wypracowanie zmian w szkolnictwie zawodowym na podstawie wniosków i praktycznych wskazówek pracodawców. Podczas spotkania odbędzie się także podsumowanie V edycji ogólnopolskiego konkursu „Szkoła dla pracodawców – pracodawcy dla szkoły” oraz wręczenie statuetek zwycięskim szkołom i współpracującym z nimi pracodawcom. (więcej…)

Urszula Blicharz – ekspert projektu Partnerstwo na rzecz ksztacenia zawodowego
17 stycznia 2018

Spotkanie autorów kryteriów weryfikacji

W dniach 13–14 stycznia 2018 r. odbyło się spotkanie autorów kryteriów weryfikacji do uszczegółowionych efektów kształcenia. Jest to kolejny etap prac nad modyfikacją podstawy programowej kształcenia w zawodach w ramach projektu „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego. Etap 3. Edukacja zawodowa odpowiadająca potrzebom rynku pracy”. (więcej…)

17 stycznia 2018

Zapraszamy pracodawców do udziału w XII seminarium branżowym – 23 i 24 stycznia 2018 r

W dniach 23–24 stycznia 2018 r. odbędzie się w Warszawie (Hotel Holiday Park, ul. Heroldów 1B) kolejne seminarium branżowe. Tym razem do udziału zapraszamy pracodawców reprezentujących branże drogowo-inżynieryjno-instalacyjną oraz budowlaną. Zgłoszenia uczestników przyjmujemy za pośrednictwem formularza do 18 stycznia do godz. 10.00 (więcej…)

17 stycznia 2018

Sektorowe Rady ds. Kompetencji

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przy wsparciu środków pochodzących z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój wdraża system, który umożliwi zbudowanie bliskiej współpracy pomiędzy środowiskiem edukacji a biznesem. Dzięki temu zarówno szkoły jak i przedsiębiorcy będą mogli poznać nawzajem swoje potrzeby, możliwości i ograniczenia oraz prowadzić wspólne działania mające na celu lepsze przygotowanie przyszłych kadr gospodarki. (więcej…)

Przemówienie Sekretarz Stanu MEN Marzeny Machałek
11 stycznia 2018

Relacja z dziesiątego seminarium – branże mechaniczna i motoryzacyjna

Trwa właśnie (9­­­­–10 stycznia 2018 r.) kolejne seminarium branżowe – już dziesiąte w cyklu 12 spotkań. Tym razem spotkali się przedstawiciele branż: mechanicznej w zakresie  budowy maszyn, obróbki metali i tworzyw sztucznych, a także mechaniki precyzyjnej oraz motoryzacyjnej. W seminarium bierze udział Marzena Machałek, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej oraz przedstawiciele resortów właściwych dla zawodów. (więcej…)

8 stycznia 2018

Etap 2. Partnerstwo: Poszukujemy trenera do prowadzenia spotkań z zespołami autorów kryteriów weryfikacji w ramach grupy branżowej: transportowo-spedycyjno-logistyczna (nabór uzupełniający)

Ośrodek Rozwoju Edukacji poszukuje trenera spotkań z zespołami autorów kryteriów weryfikacji w zawodach w branży: transportowo-spedycyjno-logistyczna, w skład której wchodzą zawody: technik eksploatacji portów i terminali, technik lotniskowych służb operacyjnych, technik transportu kolejowego, technik transportu drogowego, kierowca mechanik, technik nawigator morski, technik rybołówstwa morskiego, technik żeglugi śródlądowej.

W wyniku naboru uzupełniającego zostanie zrekrutowany trener, który będzie współpracował z zespołem autorów przypisanych do branży transportowo-spedycyjno-logistycznej.

Postępowanie rekrutacyjne dotyczy realizacji projektu „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego. Etap 2: Kwalifikacje i zawody odpowiadające potrzebom rynku pracy”.

Termin rekrutacji: zgłoszenia poprzez formularz do: 15 stycznia 2018 r. do godziny 23:59.

W celu przesłania zgłoszenia prosimy:

  1. Wypełnić elektroniczny formularz zgłoszeniowy właściwy dla grupy branżowej transportowo-spedycyjno-logistycznej.
  2. Wypełnić wszystkie pola zgodnie z informacjami podanymi w formularzu zgłoszeniowym poprzez szczegółowe podanie wymaganych informacji.

Szczegółowe informacje na stronie BIP ORE.

2 stycznia 2018

Zapraszamy pracodawców do udziału w XI seminarium branżowym – 16 i 17 stycznia 2018 r.

Przedstawiciele branż górniczo-wiertniczej i hutniczo-odlewniczej spotkają się w dniach 16−17 stycznia w Katowicach na seminarium, którego celem będzie wypracowanie konkretnych zmian w szkolnictwie branżowym w oparciu o uwagi i praktyczne wskazówki pracodawców. Zgłoszenia uczestników przyjmujemy do 11 stycznia do godz. 10.00 za pośrednictwem formularza.

Seminarium jest organizowane w ramach projektu Ośrodka Rozwoju Edukacji „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego. Etap 1: Forum partnerów społecznych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

list_zapraszajacy 16-17 stycznia 2018 r
program seminarium 16-17 stycznia 2018 Katowice

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału!

2 stycznia 2018

Zaproszenie na X seminarium dla branży mechanicznej i motoryzacyjnej – 9 i 10 stycznia 2018 r.

W dniach 9−10 stycznia odbędzie się w Poznaniu (Hotel Mercure, ul. Roosvelta 20) kolejne, dziesiąte z cyklu dwunastu seminariów branżowych. Tym razem do udziału w konferencji zapraszamy pracodawców z branży mechanicznej − budowa maszyn, obróbka metali i tworzyw sztucznych i mechanika precyzyjna oraz motoryzacyjnej. Informujemy, że rekrutacja do udziału w seminarium została zakończona.

Program spotkania
List zapraszający na seminarium 9–10.01.2018 r.

W spotkaniach uczestniczą przedstawiciele: pracodawców, resortów związanych z daną branżą, a także Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, Instytutu Badań Edukacyjnych, Ośrodka Rozwoju Edukacji oraz eksperci z Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Celem seminarium jest wypracowanie konkretnych zmian w szkolnictwie branżowym w oparciu o uwagi i praktyczne wskazówki pracodawców.

Seminarium jest organizowane w ramach projektu Ośrodka Rozwoju Edukacji „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego. Etap 1: Forum partnerów społecznych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Serdecznie zapraszamy do udziału!

13 grudnia 2017

Etap 3. Partnerstwo – Poszukujemy trenera do prowadzenia spotkań z zespołami autorów kryteriów weryfikacji w ramach grup branżowych: poligraficzno-fotograficznej i artystycznej (nabór uzupełniający)

Ośrodek Rozwoju Edukacji poszukuje Trenera spotkań z zespołami autorów kryteriów weryfikacji w zawodach w branżach:

  • poligraficzno-fotograficznej, w skład której wchodzą zawody: technik fotografii i multimediów (wcześniej fototechnik); technik grafiki i poligrafii cyfrowej (wcześniej technik cyfrowych procesów graficznych); fotograf, drukarz, introligator, technik procesów drukowania, technik procesów introligatorskich;
  • artystycznej, w skład której wchodzą zawody: stroiciel fortepianów i pianin; technik budowy fortepianów i pianin; asystent kierownika produkcji filmowej/telewizyjnej; technik realizacji dźwięku; technik realizacji nagrań i nagłośnień.

Czytaj więcej

przemówienie Sekretarz Stanu MEN Marzeny Machałek
12 grudnia 2017

Relacja z dziewiątego seminarium branżowego

Kolejne z seminariów – dla branży teleinformatycznej oraz elektryczno-elektronicznej i energetycznej – odbywa się we Wrocławiu w dniach 11–12 grudnia 2017 r. Organizatorem seminarium jest Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Ośrodek Rozwoju Edukacji we współpracy z Ministerstwem Rozwoju, Ministerstwem Energii, Ministerstwem Cyfryzacji oraz Centralną Komisją Egzaminacyjną i Instytutem Badań Edukacyjnych.

(więcej…)

Idź do góry