Efektywne doradztwo edukacyjno zawodowe – Aktualności

Efektywne doradztwo edukacyjno zawodowe – Aktualności

7 kwietnia 2017

Spotkanie zespołów autorów i ekspertów branżowej szkoły I i II stopnia

5 kwietnia 2017 r. odbyło się pierwsze spotkanie zespołu autorów i ekspertów branżowej szkoły I i II stopnia (II etap realizacji projektu). Zespół pracował nad modyfikacją narzędzi realizacji programu doradztwa edukacyjno-zawodowego dla szkoły branżowej, tj. nad scenariuszami działań doradczych dla uczniów, nauczycieli, rodziców i innych działań doradczych na podstawie wniosków z testowania z I semestru roku […]

7 kwietnia 2017

Spotkanie zespołów autorów i ekspertów

W dniach 30–31 marca 2017 r. w Warszawie odbyło się pierwsze spotkanie zespołów autorów i ekspertów zrekrutowanych do II etapu projektu. Zespoły będą wypracowywać ostateczne wersje programów doradztwa edukacyjno-zawodowego (preorientacji i orientacji zawodowej oraz doradztwa edukacyjno-zawodowego) dla przedszkoli, szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych. Programy wraz z narzędziami ich realizacji oraz na podstawie wniosków z testowania […]

13 marca 2017

Spotkanie tutorów testowania

W dniach 8–9 marca 2017 r. odbyło się kolejne spotkanie tutorów testowania opracowanych ramowych programów doradztwa edukacyjno-zawodowego. Tutorzy odpowiadają za przebieg testowania materiałów opracowanych w pierwszym roku trwania projektu. W ciągu roku szkolnego 2016/2017 losowo wybrane szkoły realizują działania związane z doradztwem edukacyjno-zawodowym, wykorzystując przekazane programy, scenariusze zajęć, prezentacje multimedialne, karty pracy itp. Ta współpraca […]

2 lutego 2017

Informacja na temat udostępnienia materiałów wypracowanych w projekcie

Materiały wypracowane dotychczas w ramach realizacji projektu są obecnie poddawane testowaniu, które zakończy się w czerwcu br. Do końca roku 2017 opracowywane będą ostateczne wersje programów doradztwa edukacyjno-zawodowego uwzględniające wnioski z testowania oraz zmiany w prawie oświatowym (w tym nową strukturę systemu oświaty oraz wprowadzenie zapisów dotyczących doradztwa zawodowego do prawa oświatowego). Równocześnie przygotowywane będą […]

25 marca 2016

Rekrutacja członków zespołów autorów materiałów dotyczących doradztwa edukacyjno-zawodowego w systemie oświaty

Serdecznie zapraszamy autorów materiałów dotyczących doradztwa edukacyjno-zawodowego do udziału w rekrutacji realizowanej w ramach projektu POWER „Efektywne doradztwo edukacyjno-zawodowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych”.

Idź do góry