Efektywne doradztwo edukacyjno zawodowe

Efektywne doradztwo edukacyjno zawodowe

27 października 2017

Spotkanie zespołów autorów i ekspertów – przedszkole i szkoła podstawowa klasy 1–3

25 października 2017 r. w Warszawie odbyło się drugie spotkanie zespołu autorów i ekspertów przedszkola i szkoły podstawowej klasy 1–3 w II etapie realizacji projektu. Zespół pracował nad modyfikacją narzędzi realizacji programu preorientacji i orientacji zawodowej dla przedszkola i klas 1–3 szkoły podstawowej, tj. nad scenariuszami działań doradczych dla uczniów, nauczycieli i rodziców. Zmiany wprowadzano na podstawie wniosków z testowania z II semestru roku szkolnego 2016/2017.  

(więcej…)

23 października 2017

Efektywne doradztwo edukacyjno-zawodowe – kontakt

Ośrodek Rozwoju Edukacji
Aleje Ujazdowskie 28
00-478 Warszawa
Telefon: 22 345 37 00, fax 22 345 37 70

Joanna Wojtyńska – kierownik projektu
E-mail: joanna.wojtynska@ore.edu.pl
Telefon: 22 345 37 05

Anna Pregler – ekspert wiodący
E-mail: anna.pregler@ore.edu.pl
Telefon: 22 345-37-45

Joanna Saska-Dymnicka – specjalista zadań
E-mail: joanna.saska-dymnicka@ore.edu.pl
Telefon: 22 345-37-91

23 października 2017

Efektywne doradztwo edukacyjno-zawodowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych − informacje o projekcie

Nazwa projektu

Projekt Efektywne doradztwo edukacyjno-zawodowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych jest realizowany w ramach osi priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działanie 2.14. Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie. Program Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (projekt pozakonkursowy o charakterze koncepcyjnym).

Cel projektu

Stworzenie ram efektywnego funkcjonowania doradztwa edukacyjno-zawodowego w systemie oświaty poprzez:

  • opracowanie programów realizacji doradztwa edukacyjno-zawodowego dla poszczególnych typów szkół,
  • przygotowanie wzorcowych rozwiązań organizacyjnych w zakresie funkcjonowania wewnątrzszkolnych systemów doradztwa.

Szczegółowe zadania

  • wypracowanie rekomendacji na temat kierunków zmian w systemie doradztwa,
  • przygotowanie programów preorientacji i orientacji zawodowej oraz programów realizacji doradztwa edukacyjno – zawodowego do testowania,
  • testowanie programów w 26 wybranych losowo szkołach,
  • wypracowanie ostatecznych wersji programów z uwzględnieniem wyników testowania oraz zmian w systemie edukacji,
  • opracowanie rekomendacji do rozporządzenia MEN dotyczącego doradztwa zawodowego w systemie oświaty,
  • przygotowanie wzorcowych rozwiązań organizacyjnych funkcjonowania wewnątrzszkolnych systemów doradztwa zawodowego,
  • realizacja seminariów wdrożeniowych dla JST.

Okres realizacji

styczeń 2016 r.– kwiecień 2018 r.

Wartość projektu

3 945 250,00 zł

20 października 2017

Spotkanie zespołów autorów i ekspertów – szkoła policealna

18 października 2017 r. w Warszawie odbyło się drugie spotkanie zespołu autorów i ekspertów szkoły policealnej w II etapie realizacji projektu. Zespół pracował nad modyfikacją narzędzi realizacji programu doradztwa edukacyjno-zawodowego dla szkoły policealnej, tj. nad scenariuszami działań doradczych dla uczniów, nauczycieli i rodziców. Zmiany wprowadzano na podstawie wniosków z testowania z II semestru roku szkolnego 2016/2017.  

(więcej…)

13 października 2017

Spotkanie zespołów autorów i ekspertów – technikum

11 października 2017 r. w Warszawie odbyło się drugie spotkanie zespołu autorów i ekspertów technikum w II etapie realizacji projektu. Zespół pracował nad modyfikacją narzędzi realizacji programu doradztwa edukacyjno-zawodowego dla technikum, tj. nad scenariuszami działań doradczych dla uczniów, nauczycieli i rodziców. Zmiany wprowadzano na podstawie wniosków z testowania z II semestru roku szkolnego 2016/2017.  

(więcej…)

29 września 2017

Spotkanie zespołów autorów i ekspertów – liceum ogólnokształcące

27 września 2017 r. w Warszawie odbyło się drugie spotkanie zespołu autorów i ekspertów liceum ogólnokształcącego w II etapie realizacji projektu. Zespół pracował nad modyfikacją narzędzi realizacji programu doradztwa edukacyjno-zawodowego dla liceum ogólnokształcącego, tj. nad scenariuszami działań doradczych dla uczniów, nauczycieli i rodziców. Zmiany wprowadzano na podstawie wniosków z testowania z II semestru roku szkolnego 2016/2017.  

(więcej…)

25 września 2017

Spotkanie zespołu autorów rekomendacji do rozporządzenia MEN

W dniach 21–22 września 2017 r. w Warszawie odbyło się ostatnie spotkanie zespołu autorów rekomendacji do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej dotyczącego doradztwa edukacyjno-zawodowego w systemie oświaty. Podczas pierwszego dnia spotkania dopracowywano i ujednolicano wypracowane rekomendacje. W drugim dniu pracowano nad założeniami realizacji ostatniego zadania w projekcie – seminaria wdrożeniowe. Wypracowywano także program wraz z treściami poszczególnych modułów seminarium oraz materiały dla uczestników i prelegentów.

(więcej…)

18 września 2017

Spotkanie zespołów autorów i ekspertów – szkoła podstawowa klasy 4–6

14 września 2017 r. w Warszawie odbyło się drugie spotkanie zespołu autorów i ekspertów szkoły podstawowej klasy 4–6 w II etapie realizacji projektu. Zespół pracował nad modyfikacją narzędzi realizacji programu orientacji zawodowej dla klas 4–6 szkoły podstawowej, tj. nad scenariuszami działań doradczych dla uczniów, nauczycieli i rodziców. Zmiany wprowadzano na podstawie wniosków z testowania z II semestru roku szkolnego 2016/2017.

(więcej…)

15 września 2017

Spotkanie zespołów autorów i ekspertów – szkoła podstawowa klasy 7 i 8

13 września 2017 r. w Warszawie odbyło się drugie spotkanie zespołu autorów i ekspertów szkoły podstawowej klasy 7 i 8 w II etapie realizacji projektu. Zespół pracował nad modyfikacją narzędzi realizacji programu doradztwa edukacyjno-zawodowego dla  klas 7 i 8 szkoły podstawowej, tj. nad scenariuszami działań doradczych dla uczniów, nauczycieli i rodziców. Zmiany wprowadzano na podstawie wniosków z testowania z II semestru roku szkolnego 2016/2017.

(więcej…)

11 września 2017

Spotkanie zespołu autorów rekomendacji do rozporządzenia MEN

W dniach 7–8 września 2017 r. w Sulejówku odbyło się trzecie z czterech spotkań zespołu autorów rekomendacji do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej dotyczącego doradztwa edukacyjno-zawodowego w systemie oświaty. Podczas spotkania zespół ekspertów wypracował rekomendacje do rozporządzenia MEN na podstawie dotychczas opracowanych materiałów, tj. rekomendacji w zakresie kierunków zmian w systemie doradztwa, przykładowych programów realizacji doradztwa zawodowego oraz innych materiałów, które powstały w ramach projektu.

(więcej…)

Idź do góry