Diagnoza psychologiczno-pedagogiczna – Aktualności

Diagnoza psychologiczno-pedagogiczna – Aktualności

9 maja 2017

Rekrutacja koordynatorów ds. wdrażania modelowego zestawu narzędzi diagnostycznych oraz standardów funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznych

Uprzejmie informujemy, że rozpoczęliśmy rekrutację pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych, którzy zostaną przygotowani do pełnienia roli koordynatorów ds. wdrażania modelowego zestawu narzędzi diagnostycznych oraz standardów funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznych.

30 stycznia 2017

Spotkanie informacyjno-konsultacyjne – Paprotnia

Ponad 250 pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych, specjalistów i ekspertów związanych z pomocą psychologiczno-pedagogiczną i oświatą w szczególności z placówek doskonalenia nauczycieli, kuratoriów oświaty, szkół i placówek, wzięło udział w spotkaniu informacyjno-konsultacyjnym organizowanym w ramach projektu pozakonkursowego „Opracowanie instrumentów do prowadzenia diagnozy psychologiczno-pedagogicznej”. 

19 stycznia 2017

Standardy funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznych – debata z udziałem minister Anny Zalewskiej

„Nowy model systemu poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego i standardy funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznych” – pod tym hasłem odbyła się ogólnopolska debata z udziałem Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej. W spotkaniu wzięli udział pracownicy systemu oświaty, tj. pracownicy poradni, placówek doskonalenia nauczycieli, bibliotek pedagogicznych, szkół, placówek, kuratoriów oświaty, uczelni, jednostek samorządu terytorialnego i inni przedstawiciele instytucji zainteresowanych tą problematyką.

9 stycznia 2017

Ogólnopolska debata Nowy model systemu poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego – standardy pracy poradni psychologiczno-pedagogicznych – rekrutacja

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje działania kierowane do systemu poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego. Jednym z zadań podejmowanych w projekcie pozakonkursowym realizowanym przez ORE „Opracowanie instrumentów do prowadzenia diagnozy psychologiczno-pedagogicznej”, jest wypracowanie standardów funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznych.

9 grudnia 2016

I etap konsultacji zakończony

W dniu dzisiejszym zakończyliśmy pierwszy etap konsultacji społecznych. Serdecznie dziękujemy za wszystkie przesłane do nas uwagi i komentarze. Pierwsze wnioski wynikające z tego etapu konsultacji społecznych przedstawimy Państwu podczas najbliższego spotkania informacyjno-konsultacyjnego organizowanego w dniach 13-14 grudnia 2016 r. Osoby zainteresowane udziałem w ww. spotkaniu serdecznie zapraszamy do zarejestrowania się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego znajdującego się […]

5 grudnia 2016

Spotkanie informacyjno-konsultacyjne dla specjalistów i ekspertów związanych z pomocą psychologiczno-pedagogiczną

Pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych, specjalistów i ekspertów związanych z pomocą psychologiczno-pedagogiczną i oświatą w szczególności z placówek doskonalenia nauczycieli, kuratoriów oświaty, szkół i placówek zapraszamy do udziału w kolejnym spotkaniu informacyjno-konsultacyjnym organizowanym w ramach projektu pozakonkursowego Opracowanie instrumentów do prowadzenia diagnozy psychologiczno-pedagogicznej. 

30 listopada 2016

Konsultacje społeczne – standardy funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznych

Materiał [1] prezentujący wypracowane w ramach projektu pozakonkursowego Opracowanie instrumentów do prowadzenia diagnozy psychologiczno-pedagogicznej standardy funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznych wraz z opisami dotyczącymi proponowanych kierunków zmian w systemie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, przekazujemy na ręce pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych. Materiał stanowi podsumowanie prac prowadzonych przez ekspertów w zakresie dotyczącym standardów funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznych.

17 listopada 2016

Spotkania informacyjno-konsultacyjne w ramach projektu pozakonkursowego „Opracowanie instrumentów do prowadzenia diagnozy psychologiczno-pedagogicznej”

Czy potrzebny jest nowy podział zadań między poradnią a szkołą w procesie diagnozy i wsparcia ucznia? W jakich obszarach istnieje zapotrzebowanie pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych na nowe narzędzia diagnostyczne? W jaki sposób skuteczniej wdrażać założenia diagnozy funkcjonalnej w środowisku uczniów i uczennic polskich szkół? Poszukiwanie odpowiedzi na te i inne pytania z obszaru funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznych było przedmiotem spotkań […]

Idź do góry