18 września 2017

Spotkanie zespołów autorów i ekspertów – szkoła podstawowa klasy 4–6

14 września 2017 r. w Warszawie odbyło się drugie spotkanie zespołu autorów i ekspertów szkoły podstawowej klasy 4–6 w II etapie realizacji projektu. Zespół pracował nad modyfikacją narzędzi realizacji programu orientacji zawodowej dla klas 4–6 szkoły podstawowej, tj. nad scenariuszami działań doradczych dla uczniów, nauczycieli i rodziców. Zmiany wprowadzano na podstawie wniosków z testowania z II semestru roku szkolnego 2016/2017.

Programy wraz z narzędziami ich realizacji będą dostosowane do nowej struktury systemu oświaty oraz dokumentów związanych z reformą.

Spotkanie odbyło się w ramach projektu pozakonkursowego „Efektywne doradztwo edukacyjno-zawodowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych”, Oś priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.14. Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie, Program Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020.

Idź do góry