21 marca 2017

Szkoły i przedszkola rozwijają kompetencje kluczowe dzieci i młodzieży

W roku 2016 ponad 200 nauczycieli-konsultantów, specjalistów, doradców metodycznych i trenerów wzięło udział w szkoleniu pt. „Jak wspomagać szkoły w rozwijaniu kompetencji kluczowych uczniów?” W efekcie ich działań w tym roku szkolnym blisko 400 placówek oświatowych zostało objętych wspomaganiem w obszarach związanych z rozwojem kompetencji kluczowych.

W załączeniu publikujemy uaktualnioną listę szkół i przedszkoli, które uczestniczą w tych działaniach.

Celem działań podejmowanych w ramach obecnie realizowanego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) jest poprawa funkcjonowania i zwiększenie wykorzystania systemu wspomagania szkół w zakresie kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy (ICT, matematyczno-przyrodniczych, języków obcych), nauczania eksperymentalnego, właściwych postaw (kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej) oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia.

Ośrodek Rozwoju Edukacji wspiera wdrażanie wspomagania szkół w rozwoju tych kompetencji, adresując swoje działania nie tylko do pracowników placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych, bibliotek pedagogicznych, doradców metodycznych, trenerów szkolących pracowników systemu oświaty, ale także dyrektorów szkół, przedstawicieli kuratoriów oświaty oraz jednostek samorządu terytorialnego.

Doświadczenia szkół, które jako pierwsze podjęły działania na rzecz kształcenia kompetencji kluczowych swoich uczniów, służyć będą innym placówkom i osobom zaangażowanym w kompleksowe wspomaganie.

Załączniki:

Załącznik

Idź do góry