6 marca 2017

Pilotaż szkoły ćwiczeń

Głównym celem projektu pozakonkursowego  „Wspieranie tworzenia szkół ćwiczeń” jest opracowanie koncepcji szkoły ćwiczeń, na którą składają się trzy opracowania:

Zostały opracowane materiały, które posłużą do organizacji przeprowadzenia pilotażu, co umożliwi weryfikację przyjętych założeń oraz sprawdzenie w ich praktyce. Pilotaż szkoły ćwiczeń będzie realizowany w roku szkolnym 2017/2018. Jest poprzedzony procedurą wyłonienia szkół  z terenu województwa mazowieckiego.

Opis organizacja i przebieg pilotażu zawiera opracowanie Pilotaż szkoły ćwiczeń

Idź do góry