15 września 2016

Wspomaganie szkół w wykorzystywaniu narzędzi technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu/uczeniu się

Programy szkoleń dostosowane do trzyetapowej struktury szkolnej

Programy szkoleń dostosowane do czteroetapowej struktury szkolnej

Idź do góry