22 kwietnia 2015

Kalendarz roku szkolnego 2017/2018 – Dla uczniów

Kalendarz roku szkolnego 2017/2018 ⃰

4 września 2017 r. − rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

23−31 grudnia 2017 r. − zimowa przerwa świąteczna

Ferie zimowe

 • 15−28 stycznia 2018 r. województwa: dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie;
 • 22 stycznia − 4 lutego 2018 r. województwa: podlaskie, warmińsko-mazurskie;
 • 29 stycznia − 11 lutego 2018 r. województwa: lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie;
 • 12–25 lutego 2018 r. województwa: kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie;

29 marca – 3 kwietnia 2018 r. − wiosenna przerwa świąteczna

Egzamin gimnazjalny w szkołach dla dzieci i młodzieży oraz w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze wiosennym
(na podstawie komunikatu* dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 11 sierpnia 2017 r.)

 • 18–20 kwietnia 2018 r. (termin główny)
 • 4–6 czerwca 2018 r. (termin dodatkowy)

Egzamin gimnazjalny w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym (na podstawie komunikatu* dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 11 sierpnia 2017 r.)

 • 10–12 stycznia 2018 r. (termin główny)
 • 18–20 kwietnia 2018 r. (termin dodatkowy)

27 kwietnia 2018 r. − zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych w szkołach ponadgimnazjalnych

5 stycznia 2018 r. − zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych liceów ogólnokształcących dla dorosłych, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego

26 stycznia 2018 r. − zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych w szkołach policealnych i oddziałach dotychczasowych zasadniczych szkół zawodowych, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego

Egzamin maturalny dla absolwentów wszystkich typów szkół
(na podstawie komunikatu* dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 11 sierpnia 2017 r.)

 • 4–23 maja 2018 r. – część pisemna egzaminu maturalnego
 • 9–22 maja 2018 r. – część ustna egzaminu maturalnego (język polski, język mniejszości narodowych, język łemkowski, język kaszubski)
 • 7–25 maja 2018 r.– część ustna egzaminu maturalnego (języki obce nowożytne)

Egzamin maturalny dla zdających (absolwentów wszystkich typów szkół), którzy uzyskali zgodę dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej na przystąpienie do egzaminu maturalnego w dodatkowym terminie
(na podstawie komunikatu* dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 11 sierpnia 2017 r.)

 • 4–20 czerwca 2018 r. – część pisemna egzaminu maturalnego
 • 4–9 czerwca 2018 r.– część ustna egzaminu maturalnego (język polski, język mniejszości narodowych, języki obce nowożytne, język łemkowski, język kaszubski)

Egzamin maturalny w terminie poprawkowym

 • 21 sierpnia 2018 r. – część pisemna
 • 21–22 sierpnia 2018 r. – część ustna

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie
(na podstawie komunikatu* dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 10 sierpnia 2017 r.)

 • Sesja 1. styczeń–luty 2018 r.
  • 11 stycznia 2018 r. – część pisemna
  • 10 stycznia 2018 r. część praktyczna (model „d”)
  • 12–17 lutego 2018 r. część praktyczna (model „w”, „wk”, „dk”)
 • Sesja 2. czerwiec–lipiec 2018 r.
  • 19 czerwca 2018 r. – część pisemna
  • 26 czerwca 2018 r. część praktyczna (model „d”)
  • 22 czerwca do 4 lipca 2018 r. część praktyczna (model „w”, „wk”, „dk”)
 • Sesja wyłącznie dla kwalifikacji Z.22, MS.20 i Z.23 (technik pożarnictwa)

  • 7 maja 2018 r. – część pisemna (Z.22, MS.20)
  • 8–25 maja 2018 r. część praktyczna (Z.22, MS.20)
  • 5 czerwca 2018 r. część pisemna (Z.23)
  • 6 czerwca 2018 r. część praktyczna (Z.23)

22 czerwca 2018 r. – zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

23 czerwca – 31 sierpnia 2018 r. – ferie letnie.

Źródło: men.gov.pl, cke.edu.pl

Załączniki:

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 10 sierpnia 2017 r.
Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 11 sierpnia 2017 r.

Idź do góry