30 marca 2015

Wielokulturowość w szkole/uczeń cudzoziemski

Współpraca z Gruzją – Projekt „One są wśród nas”

Diagnoza

Edukacja międzykulturowa

Edukacja antydyskryminacyjna

Edukacja wobec wyzwań migracyjnych

Scenariusze zajęć/narzędzia

Dobre Praktyki

Uczeń romski

Literatura związana z obszarem wielokulturowości i wielojęzyczności

Idź do góry