2 listopada 2011

Uczeń z zaburzeniami zachowania w szkole − Realizatorzy

Osoby przygotowane do szkolenia rad pedagogicznych oraz moderowania pracy zespołów nauczycieli i specjalistów pracujących z uczniami przejawiającymi zaburzenia zachowania (Realizatorzy wg województw miejsca pracy)

Idź do góry