2 lutego 2011

DELFORT

Ogólnopolski Projekt Doskonalenia Nauczycieli Języka Niemieckiego

 Sieć Ekspertów Programu DELFORT

  Ośrodek Rozwoju Edukacji oraz Instytut Goethego w Warszawie zapraszają do udziału w szkoleniach doskonalących dla nauczycieli języka niemieckiego w całym kraju.

 
Region/ Liderzy projektu
Termin, miasto i zapisy
Temat
Zakończenie rekrutacji
Rok 2017 / 2018
 
Region śląski i małopolski

Aleksandra Łyp-Bielecka

8 listopada

Bielsko-Biała

Pozwól uczniom odkrywać świat po niemiecku. Elementy CLIL na lekcji języka niemieckiego. 3.11.2017 r.
Region łódzki

Adam Grodek

 30 listopada

Zgierz

 Posłuchaj! Podcasty na lekcji niemieckiego  28.11.2017 r.
Region śląski i małopolski
Aleksandra Łyp-Bielecka
23 listopada
Cieszyn
Posłuchaj! Podcasty na lekcji niemieckiego 18.11.2017 r.
Region dolnośląski
Małgorzata Urlich-Kornacka
 13 listopada

Wrocław

Posłuchaj! Podcasty na lekcji niemieckiego 10.11.2017 r.
Region śląski i małopolski
Aleksandra Łyp-Bielecka
 14 listopada

Rybnik

 Pozwól uczniom odkrywać świat po niemiecku. Elementy CLIL na lekcji języka niemieckiego.  10.11.2017 r.
Region lubelski, podkarpacki
Iwona Machowicz
18 listopada

Lublin

Posłuchaj! Podcasty na lekcji niemieckiego 15.11.2017 r.
Region łódzki
Ewa Ciemnicka
23 listopada

Kielce

Posłuchaj! Podcasty na lekcji niemieckiego 23.11.2017 r.
Region podkarpacko-lubelski
Agnieszka Siuta
24 listopada

Rzeszów

Posłuchaj! Podcasty na lekcji niemieckiego  21.11.2017 r.
Region wielkopolski

Ksenia Herbst-Buchwald

25 listopada
Olsztyn
Posłuchaj! Podcasty na lekcji niemieckiego 20.11.2017 r.
Region warmińsko-mazurski
Krystyna Łuniewska
2 grudnia
Łomża
 Pozwól uczniom odkrywać świat po niemiecku. Elementy CLIL na lekcji języka niemieckiego. 29.11.2017 r.
Region zachodniopomorski
Agnieszka Krajewska
2 grudnia

Szczecin

Posłuchaj! Podcasty na lekcji niemieckiego 30.11.2017 r.
Region kujawsko-pomorski
Agnieszka Krajewska
6 grudnia

Toruń

Posłuchaj! Podcasty na lekcji niemieckiego  04.12.2017 r.
Region śląski i małopolski
Aleksandra Łyp-Bielecka
7 grudnia
Rabka-Zdrój
Posłuchaj! Podcasty na lekcji niemieckiego 02.12.2017 r.
Region pomorski
Dorota Niewiadomska
17 listopada
Chojnice
 Posłuchaj! Podcasty na lekcji niemieckiego 15.11.2017 r.
Region dolnośląski i opolski
Małgorzata Kupis
8 listopada
Opole
 Posłuchaj! Podcasty na lekcji niemieckiego  05.11.2017 r.
Region mazowiecki
Aneta Gładys
24 listopada
Radom
 Posłuchaj! Podcasty na lekcji niemieckiego 17.11.2017 r.
Region dolnośląski i opolski
Małgorzata Kupis
24 listopada
Polkowice
 Posłuchaj! Podcasty na lekcji niemieckiego 21.11.2017 r.
Region mazowiecki
Aneta Gładys
29 listopada
Ciechanów
Pozwól uczniom odkrywać świat po niemiecku. Elementy CLIL na lekcji języka niemieckiego 22.11.2017 r.
Region Zachodniopomorski
Beata Bednarowska
24 listopada
Stargard
 Posłuchaj! Podcasty na lekcji języka niemieckiego  22.11.2017 r.
Region śląski i małopolski
Aleksandra Łyp-Bielecka
 23 luty 2018 r
Bielsko-Biała
Niemiecki po niemiecku. Wskazówki, sposoby, metody na drodze do jednojęzyczności.  19.02.2018 r.
Region śląski
Aleksandra Łyp-Bielecka
 11 stycznia 2018
Katowice
 Niemiecki po niemiecku. Wskazówki, sposoby, metody na drodze do jednojęzyczności.  07.01.2018r.
Region łódzki
Adam Grodek
 11 stycznia 2018
Łódź
 Niemiecki po niemiecku. Wskazówki, sposoby, metody na drodze do jednojęzyczności.  9.01.2018

Aneta Gładys
Region Mazowsze
21 lutego 2018
Płock
Niemiecki po niemiecku. Wskazówki, sposoby, metody na drodze do jednojęzyczności 15.02.2018

Region Wielkopolski
Ksenia Herbst-Buchwald
5 lutego 2018
Ostrów Wielkopolski
Niemiecki po niemiecku. Wskazówki, sposoby, metody na drodze do jednojęzyczności 01.02.2018
Region warmińsko-mazurski
Krystyna Łuniewska
3 marca 2018
Łomża
Niemiecki po niemiecku. Wskazówki, sposoby, metody na drodze do jednojęzyczności 01.03.2018

Projekt DELFORT powstał w roku 2001 i jest realizowany we współpracy Ośrodka Rozwoju Edukacji (do roku 2010 Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli) oraz Goethe -Institut w Warszawie i Krakowie.
Głównymi celami projektu są:

 1. Wspieranie rozwoju ogólnopolskiego systemu doskonalenia nauczycieli języka niemieckiego,
 2. Wzrost kompetencji merytorycznych edukatorów, doradców metodycznych i nauczycieli konsultantów języka niemieckiego,
 3. Utworzenie sieci profesjonalnej współpracy liderów i edukatorów języka niemieckiego w regionalnych grupach projektowych,
 4. Efektywne podniesienie jakości nauczania języka niemieckiego w szkole każdego typu.

ORE oraz Goethe – Institut ściśle współpracują przy ustalaniu ostatecznego kształtu projektu na dany rok, wspólnie go wdrażają, monitorują oraz ewaluują. Od roku 2001 projekt realizowano w różnych formach, obecnie tematyka realizowanych szkoleń obejmuje następujące obszary:

 1. Reforma oświatowa a język niemiecki,
 2. Multimedia w nauczaniu języka niemieckiego,
 3. Wczesnoszkolne nauczanie języka niemieckiego,
 4. Nauczanie dwujęzyczne,
 5. Wymiar europejski w nauczaniu języka niemieckiego,
 6. Specyfika nauczania języka niemieckiego w różnego typu szkołach,
 7. Doskonalenie nauczycieli języka niemieckiego z NKJO oraz PWSZ,
 8. Staże zagraniczne.

Projekt DELFORT składa się z dwóch komponentów: części centralnej oraz regionalnej.

Projekt DELFORT centralny obejmuje seminaria doskonalące dla nauczycieli, edukatorów oraz multiplikatorów z całego kraju. Seminaria odbywają się w Krakowie, Lublinie oraz w Sulejówku pod Warszawą w Ośrodku Szkoleniowym ORE. Przekazywana na nich wiedza jest multiplikowana podczas seminariów realizowanych w ramach projektu DELFORT regionalny. W ramach DELFORTU centralnego odbywa się co roku ok. 25 do 30 seminariów doskonalących. Do chwili obecnej uczestniczyło w nich przeszło 6000 nauczycieli.

W ramach DELFORTu regionalnego powstała sieć regionalnych multiplikatorów po jednym w każdym z dziewięciu regionów: pomorskim, warmińsko-mazurskim, mazowieckim, lubelsko-podkarpackim, małopolsko-śląskim, łódzkim i świętokrzyskim, dolnośląskim oraz wielkopolskim. W ramach projektu w każdym z regionów odbywa się co roku po kilka seminariów dla nauczycieli i doradców języka niemieckiego. Wszystkie seminaria prowadzone są przez teacher trainerów i multiplikatorów w języku niemieckim i są bardzo wysoko oceniane przez uczestników. W sumie od początku istnienia DELFORTU regionalnego przeszkolono w regionach ponad 5000 osób.

Projekt DELFORT jest finansowany przez ORE, dawniej przez. CODN, ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz przez Goethe – Institut ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec.

W roku 2002 program otrzymał nagrodę Komisji Europejskiej EUOROPEAN LABEL za nowatorskie rozwiązania w zakresie nauczania języków obcych.

Załączniki:

Załącznik

Idź do góry