7 stycznia 2011

Wydział Rozwoju Kompetencji Kluczowych − Kontakt

Kierownik Wydziału
Waldemar Krawiec
tel. 22 345 37 48

waldemar.krawiec@ore.edu.pl

Zespół Kompetencji Cyfrowych
Paweł Stępniak
tel.
22 345 37 90
pawel.stepniak@ore.edu.pl

Zespół Kompetencji Językowych i Wiedzy o Kulturze

Justyna Maziarska-Lesisz
tel. 22 345 37 74

justyna.lesisz@ore.edu.pl

Anna Susek
tel. 22 345 37 75

anna.susek@ore.edu.pl

Marina Warsimaszwili
tel. 22 345 37 74

marina.warsimaszwili@ore.edu.pl

Elżbieta Witkowska
tel. 22 345 37 71

elzbieta.witkowska@ore.edu.pl

Zespół Kompetencji Matematyczno-Przyrodniczych:

Joanna Borgensztajn
tel. 22 345 37 25
joanna.borgensztajn@ore.edu.pl

7 stycznia 2011

Wydział Rozwoju Kompetencji Kluczowych − Kontakt

Kierownik Wydziału
Waldemar Krawiec
tel. 22 345 37 48

waldemar.krawiec@ore.edu.pl

Zespół Kompetencji Cyfrowych
Paweł Stępniak
tel.
22 345 37 90
pawel.stepniak@ore.edu.pl

Zespół Kompetencji Językowych i Wiedzy o Kulturze

Justyna Maziarska-Lesisz
tel. 22 345 37 74

justyna.lesisz@ore.edu.pl

Anna Susek
tel. 22 345 37 75

anna.susek@ore.edu.pl

Marina Warsimaszwili
tel. 22 345 37 74

marina.warsimaszwili@ore.edu.pl

Elżbieta Witkowska
tel. 22 345 37 71

elzbieta.witkowska@ore.edu.pl

Zespół Kompetencji Matematyczno-Przyrodniczych:

Joanna Borgensztajn
tel. 22 345 37 25
joanna.borgensztajn@ore.edu.pl

Idź do góry